搜尋

文章橫幅

Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ được KUBET chia sẻ qua bài viết này


Biên tập: Chen Xiaoying đến từ KUBET 

 

27/12/2018 tại nhà sản xuất KUBET

 

1. Cơ cấu hệ thống ngân hàng Hệ thống ngân hàng

Việt Nam gồm 92 ngân hàng, trong đó có 4 ngân hàng quốc doanh, 31 ngân hàng tư nhân, 49 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng liên doanh và 5 ngân hàng nước ngoài, tính đến cuối tháng 5/2018 Tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng xấp xỉ 10.330 nghìn tỷ đồng. Trong tổng tài sản, nợ vay chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm khoảng 65%, tiếp đến là trái phiếu Chính phủ, tiền gửi liên ngân hàng và đầu tư trái phiếu; nguồn vốn chủ yếu đến từ tiền gửi, chiếm khoảng 73%.

(1) Hệ thống ngân hàng có tính tập trung cao độ,

ngân hàng quốc doanh tại Việt Nam chiếm 46% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng, ngân hàng tư nhân chiếm 44% và ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh chiếm 10 % tổng cộng; xét về các ngân hàng riêng lẻ, top 3 thị phần trong tổng tài sản ngân hàng đạt 34% và hệ thống ngân hàng có tính tập trung cao độ.

(2) Sự tập trung cho vay công nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn phân tán,

Việt Nam là nước đang phát triển, tốc độ phát triển kinh tế - tài chính còn ở giai đoạn sơ khai, cho vay trong hệ thống ngân hàng thiên về các ngành như sản xuất, thương mại, trong đó cho vay công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 23% tổng dư nợ, cho vay ngành thương mại chiếm 19%, cho vay nông ngư nghiệp chiếm 10%, cho vay ngành xây dựng chiếm 10%, và các khoản cho vay dành cho ngành vận tải và truyền thông chiếm 4%. Nhìn chung, mức độ tiếp cận của hệ thống ngân hàng đối với một ngành không quá tập trung.

(3) Các quy định giám sát tài chính quan trọng

1. Quy định về khách hàng tín dụng

(1) Tổng mức cho vay đối với một khách hàng tín dụng không vượt quá 15% vốn của ngân hàng.

(2) Tổng mức cho vay đối với một khách hàng tín dụng và các bên liên quan của khách hàng đó không vượt quá 25% vốn của ngân hàng.

2. Quy định về thanh khoản được KUBET chia sẻ 

Theo quy định của Ngân hàng Trung ương Việt Nam, mỗi ngân hàng phải thiết lập hệ thống quản lý thanh khoản nội bộ, tỷ lệ dự trữ thanh khoản hàng ngày (tài sản lưu động/nợ ngắn hạn) của mỗi loại tiền tệ phải được duy trì tối thiểu trên 10%. Ngoài ra, tỷ lệ thanh khoản trong nước hàng tháng phải được duy trì ít nhất là 10%, tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu bằng ngoại tệ và ngoại tệ phải được duy trì ở mức 50% và trên 10% (chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì lần lượt trên 50% và 5%). . Ngoài ra, tỷ lệ tiền gửi (LDR) của các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại tư nhân phải được duy trì lần lượt dưới 90% và 80% để đảm bảo ngành ngân hàng duy trì đủ thanh khoản và khả năng thanh toán.

3. Quy định về an toàn vốn

Việt Nam không phải là thành viên Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BSBC) nên không cần phải tuân theo lộ trình áp dụng tương ứng của các quy định Basel III. Hiện nay, các ngân hàng Việt Nam áp dụng quy định về vốn Basel I và các ngân hàng phải tuân thủ bắt đầu từ tháng 2/2015. Yêu cầu pháp lý tối thiểu về tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống là 9%, ngoài ra, để phù hợp với thông lệ quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu 10 ngân hàng trong đó có Vietnambank, Quân đội Ngân hàng TMCP và Ngân hàng TMCP Á Châu bắt đầu áp dụng quy định Basel II vào năm 2016. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đã bị chậm lại và dự kiến ​​phải lùi đến năm 2020 mới có thể áp dụng đầy đủ.

4. Phân loại tài sản cho vay

Theo Thông tư của Ngân hàng Trung ương Việt Nam năm 2012, tài sản cho vay của ngành ngân hàng Việt Nam được phân loại thành 5 cấp độ theo chất lượng kể từ tháng 4 năm 2015. Cấp độ 1 và 2 (hiện hành, đặc biệt) được phân loại là chung cho vay, cấp độ 2 (ngắn hạn, đặc biệt) được phân loại là cho vay thông thường, cấp độ 3, 4 và 5 (dưới tiêu chuẩn, nghi ngờ, có khả năng mất mát) được phân loại là nợ xấu, tài sản ở cấp độ 1, 2, 3, và 4 nên được dành làm dự trữ chung (0,75%), và dự trữ đặc biệt nên được dành theo cấp độ phân loại tài sản.

Có bao nhiêu các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay?

2. Điều kiện hoạt động hiện tại và triển vọng của ngành ngân hàng

Moody's, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế, đã điều chỉnh triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ Tích cực sang Ổn định vào tháng 11 năm 2018, chủ yếu do tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn mạnh mẽ và chất lượng tài sản cũng như lợi nhuận ròng của các ngân hàng sẽ được cải thiện và chi phí vốn sẽ giảm, do đó làm tăng hiệu suất lợi nhuận. Ngoài ra, huy động tăng trưởng mạnh và tăng trưởng cho vay chậm lại sẽ ổn định nguồn vốn và thanh khoản. Về an toàn vốn cũng sẽ ổn định nhờ lợi nhuận tăng, tuy nhiên do cho vay tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây (20%~30%) nên nguy cơ suy giảm chất lượng tài sản vẫn tồn tại. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đại lục có thể khiến tốc độ tăng trưởng thương mại của Việt Nam chậm lại sẽ gây bất lợi cho hoạt động và lợi nhuận của ngành ngân hàng trong tương lai.

(1) Chất lượng tài sản luôn được KUBET chú trọng 

Để giải quyết vấn đề nợ xấu nghiêm trọng trong nước, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Công ty quản lý tài sản nhà nước Việt Nam (VAMC) vào năm 2013. Các ngân hàng có thể bán nợ xấu cho VAMC để đổi lấy trái phiếu đặc biệt giảm nợ xấu (và được VAMC xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, nhưng đối với các khoản nợ xấu mà VAMC chưa hoàn tất xử lý, các ngân hàng vẫn cần trích lập dự phòng liên quan hàng năm trước khi trái phiếu đặc biệt hết hạn) Ngoài ra, môi trường hoạt động của Việt Nam đã được cải thiện trong những năm gần đây và khả năng trả nợ của người đi vay được nâng cao.Ngoài ra, ngành ngân hàng cam kết Với ​​việc thu hồi và xóa nợ xấu, chất lượng tài sản ngày càng được cải thiện qua từng năm; Theo báo cáo của Moody's, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng Việt Nam đã giảm từ mức cao 7,5% năm 2015 xuống còn 5,5% vào cuối tháng 6/2018 và được kỳ vọng sẽ có triển vọng trong thời gian tới, tiếp tục giảm xuống mức 5. % nhưng vẫn cao hơn so với các nước lân cận như Malaysia, Thái Lan, Philippines.Ngoài ra, do dư nợ cho vay tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây và thời gian đáo hạn của các khoản vay mới nên chúng ta vẫn cần chú ý đến những thay đổi trong chất lượng tài sản.

Do khả năng sinh lời mạnh mẽ hiện nay của các ngân hàng, dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản xấu.Ngoài chiến lược phát triển dài hạn của ngành ngân hàng vừa được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, hy vọng rằng các ngân hàng không các khoản nợ xấu, bao gồm các khoản nợ xấu bán cho VAMC và các khoản nợ tái cơ cấu sẽ được bán vào năm 2020. Tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 3% và khi chất lượng tài sản được cải thiện, dự kiến ​​tỷ lệ bao phủ rủi ro thấp hiện nay của ngành ngân hàng, chỉ khoảng 50% cũng sẽ được cải thiện.

(2) Khả năng sinh lời Thu

nhập lãi là nguồn lợi nhuận chính của ngành ngân hàng Việt Nam, chiếm khoảng 80% doanh thu, là nguồn thu nhập đa dạng và được cam kết mở rộng thu nhập phí trong những năm gần đây. trong những năm gần đây, biên lãi ròng tiếp tục tăng Khả năng sinh lời của ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục được cải thiện nhờ các yếu tố như cải thiện, dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh và chi phí nợ xấu giảm. ROA đã tăng từ khoảng 0,6% trong năm 2015 xuống 0,9% vào năm 2017. Theo báo cáo của Moody's, dự kiến ​​hầu hết các ngân hàng sẽ có thể đạt được điều này vào năm 2019. Việc xóa toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC sẽ cải thiện hơn nữa khả năng sinh lời của VAMC.

(3) Thanh khoản:

Nguồn vốn của các ngân hàng Việt Nam chủ yếu đến từ tiền gửi của khách hàng, chiếm khoảng 70%, tiếp đến là cho vay liên ngân hàng, vốn tự có và phát hành trái phiếu, cho vay. Cho vay tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, ngành ngân hàng có Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) tăng từ 83% năm 2014 lên 91% vào năm 2017. Moody's kỳ vọng rằng do tốc độ tăng trưởng cho vay chậm lại, tỷ lệ cho vay trên- tỷ lệ tiền gửi có thể giảm nhẹ xuống mức 90% trong năm 2018. Nhìn chung, thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở mức chấp nhận được trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do hệ thống bảo hiểm tiền gửi trong nước chỉ có hạn mức bảo hiểm 75 triệu đồng (khoảng 3.300 USD) cho mỗi người gửi tiền nên niềm tin của người gửi tiền vào sự an toàn của tiền gửi trong nước là tương đối yếu, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ hơn vẫn có thể phải đối mặt với nguy cơ rút vốn. rủi ro.

(4) An toàn vốn:

Trong những năm gần đây, cho vay của ngành ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nhanh, tuy nhiên, nhờ lợi nhuận mạnh giúp tích lũy vốn nên tình trạng an toàn vốn của ngành ngân hàng vẫn ổn định. hệ thống ngân hàng tổng thể năm 2017 Tỷ lệ thanh toán là 7,8%, giống như năm 2016 và dự kiến ​​sẽ duy trì ổn định trong 12-18 tháng tới; tuy nhiên, do căng thẳng thương mại Trung-Mỹ gần đây và lãi suất Mỹ tăng cao và các yếu tố khác, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh, có thể tăng. Ngành ngân hàng khó tìm kiếm nguồn tăng vốn từ thị trường, ngoài ra một số ngân hàng yếu kém chưa giải quyết được vấn đề tài sản xấu hoặc có lợi nhuận kém sẽ khó thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.

(5) Hỗ trợ của Chính phủ

Do nguồn tài chính hạn chế nên sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho hệ thống ngân hàng cũng tương đối hạn chế, mức hỗ trợ cao hơn cho các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân lớn. và Thông qua việc mua lại hoặc sáp nhập của các tổ chức trong và ngoài nước, các ngân hàng không thể tiếp tục hoạt động và bị xếp vào nhóm đặc biệt yếu kém sẽ được tổ chức lại để cải thiện hệ thống ngân hàng; nhìn chung, khả năng hỗ trợ hệ thống ngân hàng của Chính phủ Việt Nam tốt hơn các quốc gia khác như như Singapore, Malaysia và các nước láng giềng châu Á - Thái Bình Dương như Thái Lan, Philippines và Indonesia vẫn còn tương đối thấp.

Hiện hệ thống bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ bảo vệ khách hàng gửi tiền bằng tài khoản nội tệ, hạn mức bảo vệ cho mỗi tài khoản tiền gửi cá nhân hoặc công ty tại mỗi ngân hàng là 75 triệu đồng.
Danh sách Ngân hàng Việt Nam 24/03/2024 - WIKILAND

3. Tổng quan về đầu tư được KUBET tổng hợp 

Kể từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện cải cách mở cửa vào năm 1986, hệ thống kinh tế của nước này đã bắt đầu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và trở thành nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại.Theo thống kê của Bộ Kinh tế, năm 2017, Việt Nam đã phê duyệt một tổng số 2.591 trường hợp đầu tư nước ngoài mới, trị giá xấp xỉ 21,3 tỷ USD, trong đó đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam xấp xỉ 1,5 tỷ USD, đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, từ năm 1988 đến cuối năm 2017, có tổng cộng 2.534 trường hợp đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, với số vốn đầu tư xấp xỉ 31 tỷ USD, đứng đầu trong số các nhà đầu tư nước ngoài.

Các ngân hàng Trung Quốc cũng tích cực mở rộng sang thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, hiện nay các ngân hàng trong nước có chi nhánh gồm có Taipei Fubon, First Bank, South China, Cathay Pacific, Wing Fung, Yushan, China Trust, Shin Kong và Commonwealth Bank. Bao gồm các công ty con, chi nhánh, chi nhánh và văn phòng đại diện có tổng cộng 51 địa điểm, trong đó, ngân hàng đã đầu tư và thành lập nhiều chi nhánh hơn tại Việt Nam là Cathay Bank do đã cùng nhau thành lập Ngân hàng Indovina với Bộ Công Thương. Ngân hàng Việt Nam có 33 chi nhánh trên cả nước theo KUBET chia sẻ .
Phải đến Las Vegas một lần trong đời? Đề xuất sòng bạc trực tuyến làm điểm khởi đầu của bạn sẽ được được KUBET chia sẻ qua bài viết này